La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha sancionat cinc agències –Carat, Ymedia, Media Sapiens, Persuade i Media by Design– i tres directius amb un total de 7,3 milions d’euros per intercanviar informació comercial sensible amb l’objectiu de repartir-se diferents concursos públics de les campanyes de publicitat de l’Administració General de l’Estat, infracció tipificada com a molt greu.

Més concretament, la CNMC ha multat Carat amb 4 milions d’euros; Ymedia amb 2 milions; Media Sapiens, amb 627.890 euros; Persuade amb 495.000 euros; el directiu Giacomo José Pullara Sanz de Persuade, amb 40.000 euros; Guillermo José Hernández López, de Media Sapiens, amb 37.000 euros, i José Pablo Canal d’Ymedia, amb 32.000 euros.

En el cas de Media By Design, la manca de facturació l’exercici 2017 sobre la qual es calculava la sanció ha impedit imposar-ne cap. Amb tot, Competència investiga si es pot incoar un procediment sancionador contra alguna altra empresa del mateix grup si s’aprecia “unitat econòmica”.

La CNMC assenyala que els contactes entre les empreses sancionades “tenen un grau de nocivitat suficient per ser constitutius d’una infracció qualificable com un càrtel tendent al repartiment de mercat”. En la conducta sancionada consistent en l’intercanvi d’informació comercial sensible van participar Carat, Media Sapiens, Persuade i Media By Design, amb la col·laboració d’Ymedia (del mateix grup que Carat) com a “facilitadora”.

Ara les empreses i directius sancionats podrien interposar un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la CNMC davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.