La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha notificat la proposta de resolució d’una sanció de 500.001 euros a l’Assemblea per a la Comunicació Social (ACS) per les “emissions il·legals” de la cadena comunitària La Tele, les quals tipifica com a infracció “molt greu”. A banda, també insta el cessament de les emissions i el precintament provisional dels seus equips i instal·lacions. Des de l’abril de 2011, La Tele emet sense llicència pel canal 37 de la TDT amb cobertura a Barcelona i part del Maresme, i des d’aleshores els seus emissors han estat precintats diverses vegades.

L’ACS ha explicat en reiterades ocasions que, des de l’inici del projecte, el 2003, treballa per aconseguir un marc legal que garanteixi l’emissió dels mitjans comunitaris en l’espai radioelèctric.

“Les ràdios i les televisions comunitàries continuen en una situació de plena indefensió i absoluta marginalitat. En principi, tenen reconeguda l’existència, però en la pràctica se’ls impossibilita la pervivència”, apuntava fa un any La Tele en referència a les dificultats d’accedir a les llicències d’emissió. Per al mitjà, el marc legal actual és “del tot insuficient” per garantir l’emissió dels mitjans audiovisuals comunitaris.

Regular el sector

Un cop coneguda la mesura, el Sindicat de Periodistes de Catalunya ha instat el Govern a retirar la sanció i aprofitar la reforma de les lleis audiovisuals en les quals s’està treballant per “fer legal el que és real” i normalitzar les emissions del tercer sector.

L’organització també ha recordat que, el passat 26 de juny, el Parlament va aprovar alguns punts d’una moció presentada per la CUP, entre els quals el de “fer efectiu” el mandat de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya que atribueix als poders públics la responsabilitat de “fomentar iniciatives orientades al desenvolupament de l’activitat audiovisual sense ànim de lucre”, així com a “impulsar iniciatives orientades a la constitució d’associacions de les entitats que desenvolupin una activitat audiovisual sense ànim de lucre”.

Negativa del Parlament a anul·lar sancions i aturar expedients

El Parlament també va aprovar instar el Govern espanyol a planificar l’espai radioelèctric necessari per al tercer sector; a establir els criteris perquè els mitjans comunitaris puguin accedir a les autoritzacions pertinents, i a aplicar “de forma immediata” la disposició de la Llei general de la comunicació audiovisual que permet optar a llicències o autoritzacions als que estiguessin en funcionament abans de l’1 de gener de 2009.

En canvi, la cambra va rebutjar les peticions d’anul·lar les sancions aplicades als mitjans comunitaris i a què no s’instrueixin més expedients sancionadors, així com la proposta de reordenar el repartiment de l’espai radioelèctric en tres terços, un per als mitjans públics, un altre per als privats, i el tercer per als comunitaris.