La fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha posat en marxa MetaData, un digital sobre tecnologia en català que aspira en convertir-se en el mitjà de referència del sector a Catalunya. La voluntat és que la capçalera esdevingui una eina de divulgació de la capacitat productiva i del creixement econòmic de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El CTecno ha decidit apostar per la creació de MetaData com a coneixedora del sector (fa més de 15 anys que la fundació acompanya la recerca i el desenvolupament científic i tecnològic) i conscient de la necessitat d’establir canals de comunicació amb la societat. La voluntat és donar a conèixer el potencial del teixit empresarial TIC del país i l’impacte de les innovacions en la societat.

La missió de MetaData és actuar de corretja de transmissió de coneixement entre els diferents actors que vertebren el sector TIC, des de les empreses i startups fins a universitats i entitats, sense oblidar la ciutadania.