Les publicacions en paper de moment s’estan imprimint i distribuint a Catalunya, malgrat les dificultats per la situació d’excepcionalitat a causa de les mesures decretades per prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d’infecció del coronavirus.

Els punts de venda de premsa són dels pocs establiments que poden obrir al públic, cosa que facilita la distribució de les publicacions de pagament. Tot i així, algunes editores han decidit oferir gratuïtament els continguts en PDF al web, mentre que d’altres han obert total o parcialment els murs de pagament.

En el cas de la premsa gratuïta, l’AMIC explica que alguns mitjans han hagut de limitar la distribució als comerços que poden obrir al públic, com establiments d’alimentació, forns de pa o estancs. A més, algunes capçaleres també han decidit reduir paginació i/o tiratge. En la majoria de casos, però, s’ha reforçat la informació als respectius webs.