José Manuel Pérez Tornero ha anunciat la seva dimissió com a president de RTVE, ja que “no es donen les circumstàncies per sostenir la viabilitat del meu projecte”. El directiu va ser escollit el març de 2021 en un concurs públic que es va allargar dos anys i mig.

En una carta oberta, Pérez Tornero argumenta que dins del consell d’administració ja no hi ha “les condicions mínimes per al consens transversal, ni per a la conformació d’una majoria plural, estable i coherent; i, en moltes ocasions, ni tan sols el clima propici al diàleg que necessitem per culminar el projecte”. Tot plegat, afegeix, “dificulta molt la governabilitat de l’empresa, i impedeix dur a terme la transformació amb què tots ens havíem compromès”.

José Manuel Pérez Tornero marxa amb la “consciència tranquil·la” per la feina realitzada durant aquest any i mig de president de RTVE. “Torno a la meva universitat amb la satisfacció d’haver fet tot el possible per contribuir a edificar una radiotelevisió pública, plural i independent a l’alçada de les exigències del nostre temps i com es mereix el nostre país”, apunta.