Durant l’any 2011, el benefici d’explotació de Planeta Corporación (companyia holding del grup) va ser de 151,784 milions d’euros, un 10,48% inferior als 169,546 milions registrats l’exercici 2010, any on el va augmentar un 34,7%. Així consta als comptes consolidats anuals dipositats al Registre Mercantil de Barcelona, fets públics els darrers dies, segons informa DigiMedios.

El 2011, Planeta va registrar una xifra de negoci neta de 1.760 milions d’euros, un 3,24% inferior als 1.819 de l’any anterior. Amb tot, entre ambdós exercicis el holding va reduir el seu deute amb entitats de crèdit un 3,44%, passant de 1.480 milions 1.429, dels quals el 88% és a llarg termini.