La direcció i els treballadors de Mediaset han signat un nou conveni col·lectiu en el qual es mentenen els salaris actuals sense increments, així com les remuneracions per hores extres, l’antiguitat i altres complements (festius, dietes, quilometratge, etc.). El nou marc laboral té vigència des del passat 1 de gener fins al 31 de desembre de 2017, i les condicions es podrien ampliar fins a un any més mentre duren les negociacions del següent conveni.

A mitjan de mes, la plantilla va aprovar el preacord assolit pels seus representants i la direcció amb 447 vots favorables (71,29%); 153 en contra (24,40%); 25 vots en blanc (3,99%) i dos nuls (0,32%). La participació va ser del 66,35% del cens.

Durant la vigència del conveni, el complement personal d’antiguitat no computarà per a la generació de nous quadriennis, però es mantindran els beneficis socials: fons de beques (100.008,48 euros anuals), fons de bestretes especials (106.080 euros anuals); assegurança de vida i invalidesa (de 52.000 euros); complement d’incapacitat temporal i menjador de personal.

A més, el nou conveni col·lectiu prorroga el pla d’igualtat de l’empresa, que inclou mesures de conciliació, i amplia de tres a quatre els períodes per fer vacances partides.

Per a l’empresa, el conveni aprovat “confirma” la “sòlida estabilitat” de Mediaset en les relacions laborals i mostra “la solvència empresarial” del grup. “Al llarg d’aquests anys Mediaset ha salvaguardat els seus recursos humans compensant amb la seva gestió la dràstica caiguda dels ingressos publicitaris de televisió”, destaca el grup en un comunicat.