Els representants dels treballadors i la direcció d’Unidad Editorial han arribat a un principi d’acord que estableix reduccions salarials progressives per a les nòmines superiors als 18.000 euros anuals, entre altres mesures. A principis de setembre, els treballadors hauran de ratificar o rebutjar l’acord.

Després d’un mes de negociacions, finalment es va arribar a un preacord en una reunió dimecres amb el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA). Els representants dels treballadors admeten que les mesures acordades suposen una important retallada per a la plantilla, però destaquen que han rebaixat la proposta inicial de l’empresa, que suposava rebaixes del 20%.

A més de les retallades per a les nòmines superiors als 18.000 euros, l’acord preveu baixes voluntàries amb indemnitzacions de 35 dies per any treballat sense límit de mensualitat i entre 5.000 i 7.500 euros lineals depenent de l’antiguitat, i la possibilitat de permisos sense sou de dos mesos a un any rebent el 20% del salari.