La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el comitè d’empresa de Televisió de Catalunya han arribat a un preacord sobre el nou conveni col·lectiu, el qual entraria en vigor un cop sigui ratificat pel consell de govern de l’ens i l’assemblea de treballadors al setembre.

El preacord contempla l’execució de la recent sentència de l’Audiència Nacional amb la devolució a terminis fins al 2018 del 5% de reducció salarial que s’aplica des de 2013 (en el cas dels treballadors acomiadats, podrien cobrar-ho de cop).

El conveni col·lectiu, el 13è de la televisió pública, tindria una vigència de dos anys, fins al 2016, amb una possible extensió de dos anys més en cas de no haver-hi acord per a un de nou.

El comitè d’empresa destaca que, amb aquest preacord, s’aconsegueix el doble objectiu que s’havien plantejat: recuperar el conveni que va expirar el gener de 2014, eliminar la reducció salarial del 5% i recuperar les quantitats descomptades fins ara. Per als representants dels treballadors, es tracta d’un “pas decisiu” cap a la resolució del conflicte laboral que arrossega TV3 els darrers anys.

Per la seva part, la direcció de la Corporació destaca que l’acord assolit permetrà el compliment de la sentència de forma esglaonada sense que afecti “de manera irreparable” la seva activitat, evitant la “desestabilització pressupostària” que s’hauria produït en cas d’haver-se vist obligada a complir la sentència aquest any.

La CCMA valora com a “altament positiva” la predisposició de les parts negociadores i l’assoliment del preacord. Una entesa que, assegura l’empresa, ha de “contribuir a consolidar un marc estable de negociació col·lectiva per continuar garantint el manteniment de la viabilitat pressupostària de la CCMA i el reforçament de la televisió pública de Catalunya”.

Contingut del nou conveni

El preacord inclou el compromís per part de la direcció de no obrir cap procediment d’acomiadament col·lectiu, ni de modificar de forma substancial les condicions de treball fins al 31 de desembre de 2018.

Les taules salarials del 2015 que preveu el document són les actuals sense la reducció del 5%, mentre que per al 2016 i possibles pròrrogues del conveni l’increment de sou seria el que marqui la Llei de pressupostos de la Generalitat.

El conveni, que preveu una producció interna de com a mínim el 65%, és d’aplicació a tots els treballadors de l’àmbit televisiu, de serveis corporatius, de mitjans digitals i d’aquells que fan tasques compartides (ràdio i TV), i equipara el salari i les condicions laborals per a tots els que tinguin la mateixa categoria. A més, queda oberta la porta a ampliar-lo a la plantilla de Catalunya Ràdio.

A banda, s’inclou un compromís d’informació i interlocució entre el comitè i la direcció sobre el pla de confluència de redaccions i de negociació de les condicions laborals resultants.

La devolució del 5% RAV

La retirada del 5% de Reducció de l’Acord de Viabilitat (RAV) es produiria un cop s’aprovi definitivament el preacord. Aquest preveu que, el desembre de 2015, es retornaria el que s’ha descomptat aquest any; el 2016, en dos pagaments efectuats els mesos de juny i desembre, hi hauria la devolució del retallat el 2013; el 2017, també en dos pagaments, el 5% corresponent a 2014, i el juny de 2018, el 10% d’interessos que estableix la sentència.

El desembre de 2018, la comissió paritària estudiaria la fórmula i les condicions per recuperar el 5% de reducció aplicat de maig de 2011 a desembre de 2012.

En el cas dels treballadors afectats per l’ERO o que han sortit de l’empresa mentre s’ha aplicat el RAV, podrien optar a recuperar la quantitat descomptada en un únic pagament abans d’acabar l’any.