El consell d’administració de Prisa ha aprovat per unanimitat dos increments de capital simultanis per un import efectiu total de 563.220.166,80 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació de 469.350.139 noves accions ordinàries a un tipus d’emissió d’1,20 euros (0,94 de valor nominal amb una prima de 0,26 cadascuna).

Per una banda, el consell d’administració ha acordat executar l’ampliació de capital amb drets de subscripció preferent de 450 milions d’euros aprovada pels accionistes al novembre, la qual estava condicionada al refinançament del deute de Prisa amb els creditors, tancat aquest dilluns.

Per l’altra, el consell d’administració ha aprovat un augment de capital addicional (també amb drets de subscripció preferent) de 113.220.166,80 euros que es destinaran al desenvolupament dels negocis del grup.