Prisa continua el procés de desinversió d’actius per fer front al deute amb els bancs, i aquesta setmana ha activat la venda el diari econòmic Cinco Días. Segons informa VozPópuli, Deloitte ja té enllestit el quadern de venda que s’envia als possibles interessats en la compra, prèvia firma d’un acord de confidencialitat. Més endavant, si s’arribés a un principi d’acord amb algun d’ells, aleshores s’hauria de comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.