El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts atorgar la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió a l’Ajuntament d’Almenar (Segrià). El consistori ja disposava des del 1992 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal.

Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu un cop les instal·lacions de Ràdio Almenar han obtingut l’autorització de posada en servei per part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, un cop complerts els tràmits administratius i tècnics, i superada la perceptiva inspecció que confirma que l’emissora s’adiu al projecte aprovat en el seu moment.