L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de programació de Ràdio Gràcia. El pressupost de licitació és de 123.305,80 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys, de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2020 (prorrogable al 2021). El termini per presentar ofertes finalitza el 15 de novembre.

El servei inclou l’elaboració i l’emissió de programes, la realització d’informatius i la cobertura d’actes d’interès, així com l’edició dels programes per a la seva difusió a través del web del Districte de Gràcia, per tal de difondre continguts d’interès públic de caire cultural, educatiu i de participació ciutadana.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 35 punts d’un total de 100), el salari dels empleats (10 punts), la millora del nombre d’hores de programació de producció i emissió pròpia (10), l’increment del nombre de tallers de formació (5), la proposta de continguts de programes i d’iniciatives que promoguin la vinculació al territori i les relacions amb el teixit associatiu (10), els projectes adreçats a centres educatius, joves i col·lectius interessats en el periodisme, comunicació audiovisual i noves tecnologies (10), les propostes metodològiques (10), i la millora d’indicadors de gestió i indicadors d’avaluació de resultats (10 punts).