El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de l’Escala la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava des de 1992 de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada en el 107.6 del dial. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio l’Escala un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics i l’emissora ha superat la corresponent inspecció.