L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha obert un procés de licitació per a la contractació d’un programa diari d’entreteniment en clau d’humor per emetre’s en directe a la ràdio municipal de dilluns a dijous de 18 a 20 h, durant les dues properes temporades (de setembre a juliol).

El servei per a Ràdio Sant Boi comprèn el disseny, la planificació, la producció tècnica i la locució de l’espai; la dinamització del programa a través de les xarxes socials i internet; i l’estratègia promocional i la cerca de patrocinis.

El tipus de licitació sobre el qual s’ha de realitzar l’oferta consisteix en una part fixa amb una despesa màxima de 30.000 euros (sense IVA) pels dos anys de contracte, i una part variable que no superi el 50% dels ingressos nets generats per la contractació de publicitat i patrocinis.

El programa ha d’estar orientat especialment al públic juvenil i ha d’incloure: anàlisi de l’actualitat des del punt de vista de l’humor, la crítica constructiva i la curiositat; entrevistes i reportatges sobre temes d’interès ciutadà de manera desenfadada; repàs de notícies singulars aparegudes als mitjans, i agenda d’activitats d’interès juvenils, entre d’altres.