RTVE realitzarà un projecte d’investigació per elaborar notícies de les eleccions municipals de 2023 en els gairebé 5.000 pobles de l’Estat amb menys de 1.000 habitants amb tecnologies d’intel·ligència artificial.

A partir de les dades subministrades per fonts oficials d’informació, el sistema interpretaria les dades per transformar-les en notícies. El procés, creat automàticament amb text en llenguatge natural, sempre estaria supervisat per professionals per certificar i verificar la seva qualitat informativa, editorial i estètica, segons informa la corporació.

El disseny conceptual, l’estructura del producte i l’estil dels textos seran elaborats per RTVE, dins d’un projecte que es prolongarà al llarg de 30 mesos. Durant aquest període es realitzaran un mínim de tres proves completes, end to end, que simulin i validin els models proposats. A més, es contempla la possibilitat d’incorporar noves tecnologies que permetin complementar i millorar l’abast del projecte, com per exemple el nou llenguatge GPT-3 recentment llançat.

El soci en aquesta iniciativa és l’empresa Narrativa, especialitzada en la generació de llenguatge natural, que posarà a disposició de la corporació la seva tecnologia d’intel·ligència artificial.

El resultat del projecte només podrà ser explotat per RTVE en les eleccions municipals de 2023 sense que s’hagi plantejat la seva cessió a tercers. També es podrà proposar la seva utilització en posteriors comicis en la forma que es consideri més adequada i mantenint els necessaris criteris d’actualització i personalització de l’eina.