El president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciat la creació d’una oficina d’anàlisis i documentació, que posarà a disposició dels grups parlamentaris, per a l’elaboració del nou mandat marc de la corporació (l’actual va expirar fa quatre anys).

En compareixença dimarts davant la subcomissió parlamentària encarregada de redactar la proposta, Pérez Tornero va defensar que el nou mandat marc reflecteixi una defensa del pensament crític i científic de la ciutadania, així com els valors democràtics, i potenciï la funció descentralitzadora i vertebradora del país. En aquest sentit, va mostrar la seva voluntat d’augmentar els centres de producció.

Els grups parlamentaris van suggerir la possibilitat d’elaborar el primer contracte programa de RTVE de manera simultània al mandat marc.