El nou president de RTVE, José Antonio Sánchez, no preveu aplicar un expedient de regulació a la plantilla. Així ho va assegurar dimarts passat en la seva compareixença al Congrés de Diputats, on va admetre que la seva execució seria inviable, ja que incompliria el conveni col·lectiu aprovat al novembre i que té vigència fins a finals de 2015.

Amb tot, el Pla de sostenibilitat i millora de l’eficàcia per al període 2015-2016 aprovat l’11 de novembre estableix una reducció de 4 milions de la despesa en massa salarial en els dos anys. Aquesta retallada passaria per un pla de baixes incentivades, una mesura ja contemplada en el pla de l’anterior president de RTVE, Leopoldo González-Echenique, el qual preveia una reducció de la plantilla per aquesta via de 6.400 a 5.900 treballadors.

A banda de les baixes incentivades, per retallar en capítol I també es contempla una retallada en els plusos; la reducció de la contractació temporal, i la disminució de l’estructura directiva: el nombre de directius passaria de 154 a 129, on el nombre de direccions es redueix de 83 a 64, i el de subdireccions de 71 a 65. Totes elles mesures que, amb major o menor grau, ja estaven previstes en el pla d’Echenique.