La Corporació RTVE ha aprovat una “primera fase d’optimització” de l’estructura directiva per tal de seguir aprimant la despesa i ajustar-se a un pressupost minvant. Però els “esforços” no s’han acabat, i en els propers mesos l’ens anuncia que reduirà el cost de la seva estructura i reorganitzarà els seus processos productius.

D’entrada, però, RTVE presumeix d’haver eliminat 70 càrrecs directius durant el 2012, un 28,46% de l’organigrama. A aquesta rebaixa s’hauria arribat per l’aplicació de diferents mesures organitzatives. Per començar, s’ha integrat RTVE.es (la divisió de serveis interactius) a TVE amb l’objectiu de potenciar la creació de continguts multipantalla: televisió, ordinadors, mòbils, tauletes i TV connectada.

Amb aquest moviment, el director de TVE, Ignacio Corrales, ha incorporat al seu equip a Alejandro Flórez (provinent de La Sexta) com a adjunt a la direcció, i l’ha completat amb Ricardo Villa, director de mitjans interactius, i amb l’actual directora de La 2, Montse Abbad, com a directora de continguts i programació.

A banda, s’ha unificat la gestió de TVE, RNE i les unitats informatives dels centres territorials de l’ens públic. D’aquesta manera, els centres donaran cobertura a tota la Corporació independentment del mitjà i el suport informatiu que es requereixi.