Els representants de la patronal i els dels treballadors van segellar a finals de novembre el nou conveni col·lectiu de la premsa no diària, el setè, el qual tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2015. El document dóna cobertura a les plantilles de publicacions no diàries sense conveni propi, tant de capçaleres impreses com digitals.

El conveni estableix que, a partir del proper 1 de gener, la jornada setmanal serà de 37 hores durant tot l’any, mentre la patronal volia un total de 1.716 l’any o de 39 setmanals. A més, recull una jornada intensiva de 35 hores setmanals del 24 de juny al 7 de setembre, i que les dues hores de diferència es compensin al llarg de l’any o en la mateixa jornada intensiva, segons s’acordi amb els representants dels treballadors.

A banda, es mantenen els 24 dies de vacances laborals i els tres dies d’assumptes propis (que ara no s’hauran de justificar), a més dels dies 24 i 31 de desembre, i es contempla una flexibilitat horària de 30 minuts abans o després de l’horari d’entrada al lloc de treball.

Increment salarial del 0,6% per al 2015

Quant als salaris, aquests es congelaran el 2014, i es preveu un increment del 0,6% per al 2015. El complement salarial per incapacitat temporal per malaltia comú es manté en el 100%, quan la patronal volia reduir-lo al 85%.

Finalment, per primer cop, el conveni recull la possibilitat d’acumular el permís de lactància (d’una hora diària) en un total de 13 dies laborables que es poden gaudir a continuació del permís de maternitat/paternitat de 16 setmanes.

Els representants dels treballadors consideren que amb l’acord han fet un “exercici de responsabilitat” per mantenir un marc de relacions laborals on es reconeix la necessitat de la contenció salarial per ajudar les empreses del sector a encarar la crisi, al mateix temps que es “salvaguarda al màxim” les conquestes socials de convenis anteriors.