Aquest dimecres, el comitè d’empresa i els delegats territorials d’El Mundo van arribar a un acord amb l’editora sobre l’ERO presentat fa un parell de setmanes. Finalment, aquest afectaria a 113 treballadors, menys que la forquilla de 165-183 presentada inicialment. A banda, faltarien els acomiadaments al servei de documentació i les revistes Yo Dona, Magazine i Metrópolis; en total les sortides havien de ser entre 195 i 200 d’una plantilla d’uns 600 treballadors.

Tot i que els representants sindicals consideren que la xifra continua essent excessiva, asseguren no es podia aconseguir un acord millor si es tenen en compte les circumstàncies: crisi econòmica, caiguda publicitària i reforma laboral. El preacord estableix una indemnització de 35 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitat, a més de 5.000 euros lineals.

A més, el principi d’acord preveu obrir un termini de baixes voluntàries per als treballadors que s’hi vulguin acollir; crear una borsa de treball perquè en un futur es contracti preferentment els treballadors que ara surtin; i computar com a antiguitat tot el temps que s’hagi estat treballant a l’empresa, inclòs si s’ha estat sense contracte.