El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de coordinació integral del projecte Xarxanet.org. El pressupost base de licitació és de 136.173,05 euros (sense IVA) per a un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini de presentació d’ofertes finalitza el 13 de juliol.

El contracte inclou les tasques d’administració, coordinació i seguiment del portal xarxanet.org; de direcció editorial i elaboració i gestió de continguts; d’organització i funcionament intern; de gestió integral de les seccions i espais del portal; de gestió de les eines i comunitats virtuals; d’edició, maquetació i gestió dels butlletins; i de comunicació i difusió.