El comitè intercentres i la direcció de RTVE han arribat a un principi d’acord en la negociació del tercer conveni col·lectiu pel quan s’han desconvocat la jornada de vaga del 22 de desembre (sortegi de la Loteria) i les aturades parcials dels dies 31 de desembre (campanades de Cap d’Any) i 8 de gener (possible investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol).

En concret, ambdues parts s’han compromès a què el nou conveni col·lectiu reconegui la jornada laboral de 35 hores setmanals com la pròpia de RTVE. Amb tot, el text inclouria una disposició transitòria perquè la jornada de treball s’adapti de forma automàtica a la millor possible que amb caràcter general disposin les lleis de pressupostos generals de l’Estat. És a dir, s’aplicarà la jornada més avantatjosa que la normativa permeti dins la funció pública, cosa que ara no es preveu.

Les mobilitzacions es van convocar després de mesos de negociacions, quan la direcció de la Corporació va restablir una jornada de 37,5 hores setmanals en lloc de les 35 del conveni actual que s’estaven fent, emparant-se en la prevalença de la Llei de pressupostos de 2018.

Per altra banda, sindicats i direcció han acordat que RTVE reconegui els dies 24 i 31 de desembre com a festius per contribuir a la conciliació personal i familiar, mentre la Llei de pressupostos de 2018 continuï vigent i no es retorni a les 35 hores.