Després de l’ERO a El Mundo d’abans de l’estiu, Unidad Editorial ara reajustarà les plantilles de Marca i Expansión i de l’àrea corporativa del grup, que serà la més afectada.

Les retallades, que s’iniciaran a l’octubre, en principi no es plantejaran en forma d’expedient de regulació, sinó en un pla de baixes incentivades. Això sí, si no s’arribés a la xifra que persegueix la direcció, es transformarien en acomiadaments forçosos.

Les indemnitzacions de les sortides serien semblants a les aconseguides treballadors d’El Mundo: 35 dies per any treballat sense límit de mensualitats, a més de 5.000 euros lineals i 15 dies de salari per preavís.