El Govern espanyol ha vetat aquest dijous pocs minuts abans de l’inici de la Comissió d’Afers Econòmics i Transformació Digital del Congrés sengles esmenes d’Esquerra i Junts per Catalunya, les quals permetrien que les corporacions de televisió i ràdio públiques es poguessin deduir íntegrament tot l’IVA que paguen i han hagut de pagar els darrers anys, independentment de les subvencions rebudes.

L’Executiu de Pedro Sánchez s’ha emparat en un article que permet vetar esmenes en qualsevol moment per qüestions de naturalesa pressupostària. En aquest sentit, ha argumentat que la mesura tindria un impacte de 796,72 milions d’euros per a l’Estat. El veto ha generat la indignació de les forces independentistes.

En les esmenes es proposava l’addició d’una nova disposició transitòria a la futura llei audiovisual per establir “un procediment de devolució de les quotes suportades a l’IVA per les entitats públiques que prestin serveis públics de comunicació audiovisual que estiguin pendents de devolució per estar essent comprovades per l’Administració tributària, fins i tot en via administrativa o jurisdiccional, que no hagin esdevingut fermes”.

En el rerefons hi ha els litigis que el Ministeri d’Hisenda manté amb diversos ens públics de la FORTA, amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al capdavant, amb reclamacions milionàries pels canvis de criteri en la deducció de l’IVA.

El Govern espanyol considera que les esmenes “suposen de facto la condonació del deute tributari liquidada per l’Administració i que no és objecte de controvèrsia”, sobre la base d’unes quotes de l’IVA suportat que no considera deduïbles i que han estat recorregudes pels mitjans autonòmics.