L’obsessió de l’Agència Tributària amb l’IVA de les corporacions públiques de televisió i ràdio continua. El passat 23 de juny, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va rebre la comunicació “d’inici d’actuacions de comprovació i investigació de l’IVA” de novembre de 2017 (quan es va modificar la Llei de l’IVA i el criteri d’aplicació) a l’abril de 2020.

“Tenim una altra espasa de Dàmocles a sobre. Sembla que és una guerra i no una crisi, com fins ara li havíem anat dient”, va afirmar divendres la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, en la sessió de control parlamentari.

“Aquesta actuació d’Hisenda genera greus problemes de tresoreria a la Corporació”, va alertar. Per una banda, han quedat aturades les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions presentades a l’Agència Tributària per al període entre novembre de 2017 i desembre de 2018. Això suposa 17 milions d’euros retinguts amb els quals la CCMA ja hi comptava. A aquesta quantitat s’hi afegeixen 5,7 milions de les liquidacions mensuals que no s’estan retornant, xifra que “anirà augmentant mes a mes”, va subratllar Llorach.

La presidenta en funcions de la CCMA va explicar que, amb aquesta nova ofensiva, que afecta tots els mitjans públics de l’Estat, Hisenda “pretén exigir l’aplicació d’una prorrata financera molt més onerosa per a la Corporació que la que està aplicant actualment”, la qual, va remarcar, “compta amb l’aval” de la Direcció General de Tributs del Ministeri. Núria Llorach va destacar que això ha permès la Corporació passar d’una despesa d’IVA de 20 milions d’euros a una altra d’uns 4 milions.

La nova ofensiva es produeix quan encara està pendent de resolució l’anterior. Aquesta pot tenir un impacte negatiu de 124,7 milions per l’IVA de les subvencions públiques rebudes entre gener de 2015 i octubre de 2017 que reclama Hisenda, i que la CCMA ja ha recorregut davant el Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya, per la seva disconformitat amb el criteri que es vol aplicar.