Durant els primers nou mesos de l’any, Vocento ha registrat unes pèrdues d’explotació de 12,952 milions d’euros, gairebé el doble que els 6,578 milions registrats durant el mateix període del 2010.

Els ingressos d’explotació, durant aquests tres trimestres, han passat de 530,897 milions a 515,251, un 2,9% menys. En aquest sentit, els ingressos per vendes d’exemplars han caigut un 36% fins als 193,787 milions, mentre que la publicitat ha baixat un 8,3% fins als 173,449 milions.

Els ingressos d’explotació en l’àrea de mitjans impresos han caigut un 7,3% (passant dels 355,417 milions del 2010 als 329,586 d’ara), mentre que a l’audiovisual han crescut un 12,1% (de 85,230 milions a 95,549) i a internet un 2% (de 40,075 milions a 40,879).