El grup Vocento ha tancat els sis primers mesos de l’any amb unes pèrdues de 18,46 milions d’euros, un 366% més que els 3,96 milions negatius registrats durant el mateix període del 2011. Per la seva part, el resultat operatiu brut (EBITDA) ha estat de 17,8 milions, un 58,6% més que els primers sis mesos del 2011, mentre que el benefici d’explotació (EBIT) és de 3.000 euros, quan l’any passat va ser de 2,36 milions. El grup remarca que els resultats estan condicionats pels 19,14 milions per sanejar el seu fons de comerç pel tancament del gratuït Qué!

Durant el primer semestre del 2012, Vocento ha tingut uns ingressos de 316,10 milions d’euros, un 12,6% menys que els 361,09 de fa un any. En aquest aspecte baixen tant les vendes d’exemplars (un 8,7%, fins als 118,38 milions) com els ingressos publicitaris (un17,4%, fins als 105,77 milions).

Per la seva part, la despesa també ha baixat, en aquest cas un 14,9% fins als 298,2 milions d’euros, on destaca la retallada del 18,4% (fins als 97,4 milions) en costos de personal.