En els nou primers mesos de l’any, Vocento ha acumulat unes pèrdues de 3,643 milions d’euros, 2,6 vegades menys que els 1,405 milions negatius registrats durant el mateix període de 2018. Per altra banda, el grup obté un benefici d’explotació de 6,073 milions, un 35,3% menys que els 9,382 de l’any passat.

En el capítol d’ingressos, de gener a setembre Vocento va facturar 284,344 milions d’euros, un 2,4% més que els 277,546 de 2018, mentre que les despeses (sense amortitzacions) van ser de 263,910 milions, una reducció del 2,3% respecte als 257,957 de fa un any.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars s’han reduït en un 5,2% d’un any a l’altre (de 105,355 a 99,917 milions), mentre que els de la publicitat han crescut un 6,7% (de 110,764 a 118,186 milions), i el concepte d’altres ingressos ho ha fet un 7,8% (de 61,427 a 66,240 milions).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita obté un benefici d’explotació de 4,319 milions d’euros, un 45% menys que els 7,849 de 2018, amb uns ingressos de 235,796 milions (+0,8%). En aquest àmbit només obtenen un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 8,964 milions de benefici (–36,9%) i uns ingressos de 164,321 (–0,4%). Per la seva part, l’ABC registra un resultat negatiu de 3,557 milions d’euros (+21%) amb uns ingressos de 66,516 milions (+2,8%), i els suplements i revistes d’1,088 milions (+41,2%) amb uns ingressos de 16,370 milions (–5,5%).

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació de 7,269 milions d’euros, un 15,8% menys que els 8,633 milions de fa un any, amb uns ingressos de 24,329 milions (–10,2%). Aquí el resultat d’explotació és positiu en tots els camps: la TDT, amb 4,220 milions de benefici (–7,2%) i uns ingressos de 20,237 (–6,3%); la ràdio, amb 1,901 milions (+0,6%) i uns ingressos de 2,517 (+0,3%), i els continguts amb 1,149 milions de benefici (–47,7%) amb uns ingressos d’1,744 milions (–44,9%).