Vocento ha tancat la primera meitat de l’any amb unes pèrdues netes d’1.019.000 euros, quan en el mateix període de 2018 va registrar un resultat positiu de 324.000 euros. A més, el benefici d’explotació cau un 40,9%, dels 8,032 milions d’euros de l’any passat a 4,748.

De gener a juny de 2019, Vocento va tenir uns ingressos de 193,840 milions d’euros, un 1,5% més que els 191,064 de fa un any. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) van ser de 179,450 milions, una reducció de l’1,5% respecte als 176,718 milions del primer semestre de 2018.

En el capítol d’ingressos, els generats per la venda d’exemplars es redueixen un 4,4% (de 69,856 milions a 66,762), mentre que els de la publicitat creixen un 6,9% (de 78,767 milions a 84,206), i en el concepte d’altres ingressos ho fan un 1% (de 42,441 milions a 42,873).

Per divisions, la premsa escrita obté un benefici d’explotació de 4,644 milions d’euros, un 34,3% menys que els 7,073 milions del primer semestre de 2018, amb uns ingressos de 160,605 milions (–0,1%). En aquest àmbit segueixen registrant un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 7,242 milions d’euros (–34,6%). Per la seva part, l’ABC obté unes pèrdues de 2,149 milions (+31,3%), i els suplements i les revistes de 449.000 euros (+48,6%).

Quant a l’audiovisual, Vocento registra un benefici d’explotació de 5,023 milions d’euros, un 11,4% menys que els 5,666 milions dels primers sis mesos de l’any passat, ara amb ingressos de 16,588 milions (–9,9%). En aquesta àrea assoleix beneficis d’explotació de 2,833 en el negoci de la TDT (–11,2%); d’1,272 milions a la ràdio (–0,5%), i de 918.000 euros en continguts (–23,3%).