Durant el primer semestre, Vocento ha obtingut unes pèrdues netes de 4,114 milions d’euros, gairebé la meitat que els 8,165 milions del mateix període de 2013. A més, el grup registra un benefici d’explotació de 4,369 milions, quan en els primers sis mesos de l’any passat van ser 0,790 milions.

De gener a juny de 2014, els ingressos d’explotació de Vocento han estat de 248,261 milions, un 6,9% inferior als 266,655 de fa un any, mentre que les despeses (sense amortitzacions) pugen a 231,630 milions d’euros, un 7,7% menys que els 251,078 milions de 2013.

Quant als ingressos, per la venda d’exemplars han estat de 103,614 milions d’euros, un 4,2% inferior als 108,206 del primer semestre de l’any passat, mentre que per la publicitat el grup ha ingressat 78,404 milions, un 1,8% menys que els 79,853 de 2013.

On hi ha un major retrocés és en ‘altres ingressos’, que passen de 78,595 a 66,244 milions, un 15,7% menys. El grup ho argumenta per “l’impacte” del tancament de dos canals de TDT al maig, la venda d’actius de l’àrea de distribució de cinema, i l’activitat “més selectiva” en promocions.