El grup Vocento, editor entre d’altres del diari ABC i el gratuït Qué!, ha tancat l’any 2010 amb unes pèrdues de 9,67 milions, després de veure com es reduïen els seus ingressos d’explotació un 4,5% fins als 717,11 milions d’euros. El resultat negatiu de 2010 contrasta amb el de 2009, any en què Vocento va tancar l’exercici amb un benefici de 9,14 milions.

Segons les dades presentades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el grup editor del diari ABC va patir descensos en les vendes d’exemplars (un 3% fins els 266,02 milions d’euros), en les vendes de publicitat (un 3,3% fins als 265,41 milions) i en la partida d’altres ingressos (un 8,2% fins als 185,69 milions) a causa de rebre menys ingressos per les promocions dels diaris, a sortides del perímetre en les àrees de distribució i a menys estrenes de cinema.

Quan a les despeses d’explotació, van baixar un 14,3% fins els 667,98 milions gràcies a les mesures de contenció, el control dels costos en totes les àrees i a les mesures de reestructuració. La partida de despesa que més s’ha reduït percentualment és la de personal (un 10,5% fins els 217,2 milions) i els aprovisionaments (un 10,2% fins els 128,5 milions).

L’any 2010 s’ha tancat, doncs, amb unes pèrdues de 9,67 milions d’euros que contrasten amb els beneficis de 9,14 milions de l’exercici anterior. Cal recordar que en aquest exercici hi van influir unes plusvàlues obtingudes per la venda d’uns terrenys d’ABC i unes altres plusvàlues per la col·locació del 5,1% de Telecinco.

La divisió audiovisual de Vocento va aportar 112,83 milions d’euros en ingressos, un 1,2% més que el 2009. En l’àmbit televisiu, la companyia va llançar a fins de setembre dos nous canals, MTV i La 10, en el marc del múltiplex a nivell estatal de Net TV, que també inclou Disney Channel i Intereconomía TV. Pel que fa a continguts, van caure un 6,9% els ingressos i van pujar un 8,7% la ràdio, en part per la incorporació al perímetre d’Onda Rambla.