El diari digital Vozpópuli ha posat en marxa Sanitatem, un portal dedicat específicament a la informació sanitària. La voluntat és “donar resposta a la creixent demanda d’informació sobre un sector que desperta un interès cada cop més gran en l’opinió pública”.

Sanitatem està integrat dins des Vozpópuli, però compta amb una portada diferenciada i perfil a les xarxes socials, de manera que funciona com un producte amb personalitat pròpia.

El nou web s’actualitzarà diàriament i els caps de setmana ampliarà els seus continguts amb reportatges, entrevistes i altres informacions d’interès que habitualment no tenen cabuda en el dia a dia.

Sanitatem oferirà des de notícies sobre salut o avenços mèdics fins a les relacionades amb farmacèutiques, assegurances, hospitals o innovació tecnològica.

El projecte està coordinat per Nieves Salinas, que cobreix diàriament l’actualitat sanitària per a Vozpópuli, i Diana Fresno, que s’incorpora al projecte després d’una llarga trajectòria com a periodista especialitzada en salut.