L’Agència Catalana de Notícies celebra enguany el seu 20è aniversari. Dues dècades del que en aquell moment va ser una aposta agosarada, pionera a internet, i visionària des de l’òptica del model multimèdia, descentralitzat i tecnològicament innovador. Un model llavors contracorrent que, si bé en néixer va aixecar recels i escepticismes, s’ha consolidat fins a esdevenir un dels fonaments imprescindibles per a l’espai català de comunicació, amb marca i prestigi consolidats. La tercera pota del sistema de mitjans públics nacionals de Catalunya –TV, ràdio i agència–, en la vocació del país de disposar de totes les eines per a la vertebració d’un sistema comunicatiu propi, en la llengua pròpia i visió autocentrada, plural i independent, mirall del país en tota la seva amplitud i des de tots els racons.

Lluny de l’autocomplaença, la celebració dels 20 anys de l’ACN ens ha servit per aturar-nos, mirar enrere, analitzar-nos i projectar el futur de l’Agència com a servei públic imprescindible per a mitjans de comunicació, institucions i empreses, adaptada als nous temps i necessitats estratègiques i preparada per a abordar els nous reptes derivats del canvi en els hàbits de consum de continguts i d’una indústria periodística canviant per l’impacte de les tecnologies de la informació i el coneixement. Perquè és en la sobresaturació d’impactes informatius que el fenomen de les fake news hi troba terreny adobat. I és en aquest context que entenem que les agències de notícies ens hem d’erigir en antídot fiable, rigorós i socialment compromès. Les agències de notícies poden haver perdut el monopoli de la immediatesa, però en canvi esdevenen més necessàries que mai en el procés periodístic de verificació, confirmació i contrast. “Hem passat de no tenir notícies a tenir-ne massa, i tant mort és qui es mor de set com qui es mor ofegat”, va advertir anys enrere l’enyorat Ramon Barnils, a qui es pot considerar un dels autors intel·lectuals de l’ACN en ser un dels primers a defensar la necessitat que Catalunya tingués una agència de notícies pròpia.

Davant la incertesa, estratègia

És en aquest context de revolució digital, canvis a gran velocitat i convulsions polítiques, econòmiques i socials que el comitè de direcció de l’ACN ha elevat al consell d’administració una proposta de Pla Estratègic per als pròxims anys per a ser debatut, contrastat i consensuat amb la finalitat de concretar els recursos que han de fer possible un desenvolupament viable d’una autèntica estructura de país. La inestabilitat que es deriva de l’actual context no ha de deixar marge a la inacció, si bé tot el contrari. És precisament per aquest entorn que és més necessari que mai renovar el compromís amb un servei públic de difusió de notícies amb voluntat integral, ambiciós, que projecti tant internament com externa la informació que es genera en el territori nacional i contribueixi a la vertebració territorial i a la musculació de l’espai català de comunicació en la llengua pròpia del país. Més enllà d’un pla de futur per a l’ACN, aquesta és també una aportació modesta a la reflexió al voltant del mapa de mitjans públics del país.

Alineada amb la vocació internacional de Catalunya, l’ACN es proposa com a part estratègica indestriable del propi servei públic seguir donant impuls a l’únic canal d’informació públic sobre Catalunya en anglès, Catalan News, aprofitant les potencialitats de difusió que aporten les xarxes socials. És justament quan Catalunya esdevé més que mai focus d’atenció mediàtica internacional que es fa més necessari potenciar els canals propis de comunicació exterior amb estàndards periodístics de rigor i veracitat fonamentats en la pluralitat i la neutralitat informativa.

Encarem doncs un aniversari que ens ha de servir per celebrar una trajectòria de compromís i professionalitat, però que sobretot ha de ser un punt d’inflexió per bastir els fonaments del propi futur.

Marc Colomer, director de l’Agència Catalana de Notícies.

 

Article publicat en el número de primavera 2019 de la revista Comunicació 21.