Massa sovint es vinculen els mitjans de comunicació i el conjunt de les indústries culturals com uns sector dependents de la bona marxa de l’economia general i no pas com a motors. I també se’ls situa allunyats de les inversions en R+D+I, com si la creativitat i la investigació no tinguessin moltes coses en comú. A Catalunya s’han posat les bases per impulsar una ambiciosa estratègia que els vol situar com a protagonistes de la innovació i la competitivitat del conjunt de l’economia. El 5 de març se celebrava la primera reunió de la Comunitat RIS3CAT Media, que aplega 34 entitats entre universitats, centres d’investigació, museus, fundacions, departaments de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, entitats representatives com PROA, el Gremi d’Editors o el Clúster Audiovisual de Catalunya, i empreses referents que van des de diaris i grups mediàtics a empreses amb una clara vocació tecnològica. Un nou exemple de la col·laboració público-privada que tants bons fruits ha donat en altres àrees de desenvolupament social i econòmic.

De la mateixa manera que gran part de les activitats productives –i no només les directament comercials– situen el consumidor, el client, com a centre del seu desenvolupament, els vuit projectes que s’impulsaran des de la Comunitat RIS3CAT Media plantegen un canvi d’orientació de les indústries culturals i creatives del nostre país. Vivim en una nova època en què la competència en l’oferta d’oci presencial o digital disponible supera amb escreix el temps vital de les persones. I això va a més. Davant d’aquest complex escenari, investigar, desenvolupar i innovar en la producció de continguts, en la seva difusió/emissió/projecció i en la seva promoció/recomanació/integració amb altres ofertes de lleure no és només necessari, sinó absolutament indispensable. Només aquelles obres o continguts culturals que estiguin orientats a generar una experiència única i gratificant en un públic/ciutadania, que respon a interessos molt exigents i alhora diversos, tindran garantida la seva viabilitat social i/o econòmica. Parlem d’una creativitat bolcada a fer créixer l’espai cultural, artístic i mediàtic del país. Tot un canvi de paradigma.

Per això pren tot el sentit que el conjunt de projectes que es desenvoluparan al si de la Comunitat RIS3CAT Media responguin a tres objectius claus: millorar l’eficiència i l’eficàcia de la producció i difusió de continguts –posant l’accent en la protecció de la propietat intel·lectual en l’entorn digital; la recerca de noves metodologies de coneixement i interacció amb el públic o audiències; i el desenvolupament de nous formats creatius.

Dels vuit projectes, en voldria destacar dos dels més directament vinculats als mitjans de comunicació que, a més, comptaran amb una mica més del 40% del pressupost total, uns 13,7 milions d’euros. El primer, anomenat Picae, està liderat per Eurecat i compta amb la participació de la CCMA i l’empresa editora del diari Ara, entre d’altres. Picae –acrònim de publicació intel·ligent de continguts audiovisuals i editorials– vol fer néixer nous models de recomanació de continguts audiovisuals i editorials que millorin l’experiència de l’usuari, per tal d’incrementar la seva satisfacció, fidelització i consum de nous continguts. Un terreny tecnològic on grans plataformes d’OTT com Netflix ens porten anys d’avantatge. L’objectiu serà desenvolupar eines d’anàlisi que permetin construir perfils d’usuaris més precisos, i indexacions (etiquetatges) de continguts més útils a l’hora de dissenyar recomanacions. Dins d’aquesta nova dinàmica de consum, el sector publicitari hi tindrà molt a dir.

El segon projecte, amb el nom de VIVIM –per visió per computador per vídeo immersiu multi-plataforma– està liderat per la fundació i2CAT, i compta amb empreses i centres investigadors referents en aquest sector, com Visyon i CVC, i també amb la participació de la CCMA. Les noves experiències que es poden oferir amb aquests continguts immersius tenen a hores d’ara diversos requeriments als quals VIVIM hi vol donar resposta: la creació d’un nou llenguatge audiovisual o cinematogràfic que conjumini les particularitats de les pantalles immersives amb les tècniques narratives existents; ampliar o repensar els processos de producció audiovisual per crear aquests continguts multiplataforma; així com portar al màxim la qualitat de l’experiència de l’usuari davant de qualsevol instal·lació o pantalla que tingui al davant. En definitiva, es vol situar aquests nous continguts i llenguatges com a peces rellevants de l’ecosistema configurat per creadors, distribuïdors i els mateixos consumidors, que vol dir tothom.

Un dels objectius nuclears és poder aconseguir processos tant de producció professional eficient, ràpid i intuïtiu per a la creació de continguts immersius per a totes les plataformes (formats, pantalles…) existents ara i en el futur, com també de reproducció multimèdia, ja sigui en dispositius específics o a les pantalles dels mòbils i de televisió.

La suma de tots dos incidiran de ple en quatre dels principals àmbits de la R+D+I identificats per a les indústries culturals i creatives a nivell europeu: l’ús de la intel·ligència artificial per a l’eficiència de funcions i la seva automatització; l’accés i anàlisi de dades massives; la hiperpersonalització o individualització en l’oferta i la relació de l’usuari/consumidor amb les interfícies de contacte; i la immersivitat de continguts i experiències audiovisuals, utilitzant tant la realitat augmentada com la virtual.

La història d’aquesta comunitat ve de lluny i té els seus orígens en l’impuls inicial que Jaume Ferrús va fer des de Barcelona Mèdia i que han continuat des d’Eurecat Xavier Cubeles, o Jordi Balló des de la UPF, entre altres protagonistes d’aquesta ambiciosa operació. D’aquí un parell d’anys coneixerem els resultats obtinguts i –tant i/o més important– quins nous projectes neixen a partir d’aquests vuit inicials.

El futur passa i molt perquè el què i el com ens expliquem, esdevinguin continguts i experiències d’èxit, dins i fora del país. La Comunitat RIS3CAT Media pot ser un bon catalitzador d’aquests èxits a venir.

Daniel Condeminas i Tejel, consultor en comunicació.