El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha acordat sol·licitar a la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts que proposi el nomenament de Mar Iglesias com a presidenta de l’ens.

La periodista va assumir la presidència en funcions al gener arran de la dimissió d’Enrique Soriano, però no pot tenir la mateixa remuneració sense un contracte d’alta direcció. Segons l’Advocacia de la Generalitat, per poder signar-lo abans les Corts l’hauria de nomenar formalment presidenta.

Per tal de resoldre aquesta situació, l’Advocacia afirma que hauria d’existir una previsió normativa específica perquè la presidència en funcions gaudís de les mateixes condicions laborals que l’anterior president.

El consell rector de la CVMC considera que han de tenir els mateixos drets i remuneracions, ja que desenvolupen les mateixes obligacions i responsabilitats.