L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació ha explicitat el seu suport a l’editora del Diari La Veu arran de l’actuació de la Inspecció de Treball, que ha notificat una acta de liquidació/infracció de 62.000,96 euros en concepte de quotes a la Seguretat Social no satisfetes per 58 col·laboradors externs i freelances, que l’Administració entén que haurien d’haver estat contractats en el règim general entre 2016 i 2019.

L’AMIC ha mostrat la seva “sorpresa” davant d’un procediment “poc habitual” en el sector dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, recorda que “la immensa majoria d’empreses i autònoms editors de mitjans d’informació tenen, a més a més de la relació laboral amb els treballadors de les seves redaccions i estructura organitzativa, col·laboradors externs i freelances”. L’entitat remarca que la dels col·laboradors és “una figura imprescindible que enriqueix la informació en els mitjans”.