El Termcat ha publicat en línia el Diccionari de brànding verbal, elaborat pel publicitari i filòleg Jordi García Soler amb l’assessorament del Centre de Terminologia de la Generalitat. Es tracta del primer diccionari en català dedicat a aquesta disciplina, que tracta de la gestió estratègica del conjunt d’elements verbals que identifiquen una marca.

El Diccionari de brànding verbal recull 528 termes amb la corresponent definició, equivalents en castellà, francès i anglès, i diverses notes amb exemples.

Al diccionari s’hi poden trobar termes referents al procés complet de la creació de noms i nomenclatures, a més de la terminologia essencial del brànding com a disciplina de referència, la terminologia relativa al processament del llenguatge natural, i la terminologia més genèrica del brànding sonor. Per exemple, inclou termes com ara brànding personal, filtratge jurídic, manual de marca, referència evocativa, veu corporativa, identitat de marca o onomàstica comercial.

L’obra s’adreça a docents i estudiants interessats en aquesta disciplina, i també a professionals del brànding i el màrqueting, o vinculats amb la gestió estratègica de la comunicació en el si de les empreses.