El 2021, la inversió publicitària en el conjunt de l’Estat va ser de 5.440,9 milions d’euros, un increment de l’11,5% respecte dels 4.878,9 milions registrats l’exercici anterior, segons InfoAdex. Amb tot, està un 8,7% per sota dels 5.957,7 milions de 2019.

El percentatge d’increment global de l’any passat que calcula InfoAdex coincideix amb l’11,5% de l’estudi i2p de Media Hotline i Arce Media.

En l’estudi d’InfoAdex el creixement es produeix en pràcticament tots els àmbits, amb l’única excepció dels dominicals, amb una inversió publicitària de 9 milions d’euros (un retrocés del 27,1% respecte de 2020).

Per la seva part, la inversió publicitària el 2021 va ser d’1.776,2 milions d’euros en televisió (+8,3%); 415,4 en ràdio (+10,8%); 335,9 milions en diaris (uns 100.000 euros més); de 120,1 en revistes (+8,7%); 289,6 en exterior (+30,9%), i de 12,5 milions en cinema (+30,5%).

Finalment, la inversió en digital va ser de 2.482,2 milions d’euros (+14,2%), dels quals 873 en cercadors (+6,7%), 948,5 milions en webs (+22%) i 660,7 en xarxes socials (+14,1%).