Publicitat 3.0, la que va més enllà…

És ben cert que avui dia estem vivint un context molt voluble, i el constant avenç tecnològic ens condiciona dia a dia com a publicitaris, fent-nos adaptar als nous [...]