Inconnexus XXI

En un món on ningú posa en dubte que hem entrat en l’era de les comunicacions a la velocitat de la llum, on la xarxa ens connexiona a l’instant, on [...]