Experiències compartides de proximitat

Els reptes lingüístics al País Valencià són immensos. La legislatura actual, en vies d’extinció natural, s’ha trobat amb aquest desafiament en què el Govern valencià s’ha vist pressionat pels dos [...]