Mitjans de proximitat

Proximitat? La mateixa paraula ho diu, allò que és a prop nostre. Mitjans de proximitat? Aquells que saben què afecta realment el ciutadà en el seu entorn més proper. Els [...]