L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els serveis d’informació televisiva i la producció de programes televisius, així com les insercions publicitàries i la promoció dels esdeveniments que es realitzen a la població.

El pressupost base de licitació és de 33.057,85 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 4 de juliol.