L’Ajuntament de Begues ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió integral del butlletí municipal: coordinació, redacció, disseny, maquetació i impressió.

El pressupost base de licitació és de 26.891,92 euros anuals (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 24 de febrer.