L’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en la difusió dels diaris impresos encara està per certificar en el seu conjunt, però l’afectació es preveu important tenint en compte que el mitjà ja venia ranquejant amb importants pèrdues de lectors any rere any.

El 2019, a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià gairebé totes les capçaleres van perdre lectors respecte de l’any anterior, segons les dades certificades d’OJD. Com és habitual, la intensitat de la caiguda generalitzada varia segons el mitjà i la zona.

L’any passat, la difusió global als tres territoris va ser de 320.712 exemplars de mitjana diària, un 9,29% menys que els 353.571 de 2018 (gairebé el mateix percentatge de davallada que de 2017 a 2018). Per zones, a Catalunya el conjunt de diaris va registrar una difusió de 212.275 exemplars el 2019, una reculada del 9,07% respecte de l’exercici anterior; al País Valencià, amb 66.125 exemplars, la davallada va ser del 10,37%, i a les Illes Balears, amb 42.312 exemplars, la reducció es va quedar en un 8,68%.

Les capçaleres editades a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià van assolir una difusió global de 275.242 exemplars de mitjana diària, el que representa un retrocés del 8,69% respecte de 2018. Per la seva part, els quatre grans diaris editats a Madrid van registrar en aquests tres territoris una difusió de 45.470 exemplars, una caiguda del 12,76%.

Habitualment, com major és la proximitat dels mitjans menor és la pèrdua de lectors. Així doncs, a Catalunya els diaris que s’hi editen van sumar una difusió de 192.053 exemplars de mitjana diària el 2019, un 8,72% menys que l’any precedent. Per la seva part, la difusió dels diaris editats a Madrid va ser de 20.159 exemplars, una disminució del 12,37%.

Al País Valencià els diaris del territori van obtenir 44.695 exemplars de difusió mitjana, una reculada del 10,22%, mentre que les capçaleres de Madrid, amb 20.411 exemplars, van patir una davallada de l’11,56%.

Finalment, a les Illes Balears els periòdics locals van registrar 36.627 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 7,17%, i la premsa de Madrid va assolir una difusió de 4.900 exemplars, un 18,83% menys.

Respecte a les Balears, cal tenir en compte que La Razón s’hi va deixar de distribuir el gener de 2019, de manera que el percentatge negatiu dels diaris de Madrid queda inflat, malgrat les poques vendes que tenia la capçalera a les Illes. En el percentatge conjunt dels tres territoris l’afectació és mínima.

Rànquings

La classificació de mitjans de 2019 per al conjunt de Catalunya, Illes Balears i País Valencià presenta algun petit canvi respecte de l’exercici anterior: Diario de Mallorca avança La Razón; El Periódico Mediterráneo supera l’ABC; i l’Ara Balears i La Mañana sobrepassen el Majorca Daily Bulletin.

Com sempre, el rànquing canvia bastant entre els tres territoris, tant pel paper que hi juguen les publicacions locals com per la diferent incidència que hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. Sí que coincideixen en el fet que els tres primers llocs dels respectius rànquings els ocupen mitjans editats a la zona.

Per territoris, la classificació 2019 només presenta variacions a les Illes Balears, on Menorca Es Diari avança El Mundo i l’Ara Balears el Majorca Daily Bulletin.