La presentadora Cristina Puig i l’advocat Jordi Pina, amb el #FAQSprisispilíticsTV3 sobreimpressionat.

La Junta Electoral Central també considera que l’etiqueta #FAQSprisispilíticsTV3 emprada irònicament pel programa Preguntes freqüents el 30 de març “va vulnerar el principi de neutralitat informativa que els mitjans de comunicació de titularitat pública han de respectar amb especial intensitat durant el desenvolupament electoral”.

D’aquesta manera, l’òrgan desestima el recurs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i confirmat la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona.

En les al·legacions, la CCMA recordava que el FAQS és un programa d’entreteniment i informació, però la JEC respon que la Llei electoral estableix que “el respecte als principis de pluralisme polític i neutralitat informativa afectat a tota la programació dels ens públics de comunicació”.

Pel que fa al to humorístic de l’expressió, la JEC assegura que “no pot servir de justificació per eludir l’aplicació d’un acord” de la Junta Electoral de Barcelona –l’ús de l’expressió presos polítics– “a base d’un mer canvi de les vocals i la unió de dues paraules”, en referència l’etiqueta #FAQSprisispilíticsTV3.

La JEC assenyala que es pot expressar la discrepància amb la decisió de la Junta, però “sense acudir a imatges o fórmules que reiterin l’expressió contrària al principi de neutralitat política, i fer-ho de forma sistemàtica de manera que es converteixi en el missatge principal de la programació en aquest moment, amb clara voluntat de persistir en el que s’havia prohibit”.