La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha ampliat fins al 25 de maig el termini per presentar sol·licituds a les convocatòries de subvencions estructurals a publicacions impreses, mitjans digitals, ràdios i televisions de titularitat privada, en català o aranès, corresponents a l’any 2020.

Inicialment el termini finalitzava el 14 de maig però, tal i com ja vam avançar, s’ha allargat per donar més marge als mitjans. La Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques permet concedir una pròrroga dels terminis establerts que no excedeixi de la meitat del termini inicial.

La Secretaria de Comunicació del Govern i de Mitjans de Comunicació ha dissenyat un pla de xoc amb l’objectiu de pal·liar l’impacte que la crisi del coronavirus ha provocat en el sector. Una d’aquestes mesures ha estat la d’accelerar la convocatòria de les línies de subvencions estructurals als mitjans previstes per al 2020, que es va fer el 22 d’abril.

Amb tot, la Secretaria entén que les circumstàncies de l’alteració de l’activitat habitual que pateixen els mitjans poden afectar el “normal funcionament” de la tramitació de les sol·licituds, que es duu a terme telemàticament. En particular, la caducitat dels certificats telemàtics obliga empreses i entitats a “esmerçar un temps superior al normal” en la presentació de la documentació requerida en les bases, cosa que els podria suposar un “perjudici irreparable” si s’exhauria el termini inicialment establert.

Les línies estructurals convocades

Les subvencions per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper estan dotades 4.125.000 euros, un 0,76% més que la convocatòria de l’any passat. Del total es destinaran 2.275.000 euros als diaris (–3,26%) i 1.850.000 euros a les publicacions no diàries (+6,2%).

Per la seva part, la dotació de les subvencions a l’edició de mitjans informatius digitals és de 2.209.250 euros (+2,76%); a les emissores de ràdio és de 748.000 euros (+2,61%), i a les emissores de televisió és de 646.000 euros (–2,86%).