L’advocat Ángel García Castillejo ha estat nomenat nou director de política audiovisual internacional de RTVE, un càrrec de nova creació. El president de la corporació, José Manuel Pérez Tornero, vol donar un “important impuls” a aquesta nova àrea, que dependrà orgànicament de la direcció d’educació, diversitat, cultura i internacional, amb Ignacio Elguero al capdavant, en el marc de la nova estructura organitzativa de l’ens anunciada fa un parell de setmanes.

García Castillejo actualment era soci director de MEL Abogados, i professor de Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Universitat Carlos III i de Dret de la Publicitat i de Propietat Intel·lectual a la Facultat de Comunicació Banquerna.

De 2004 a 2005, García Castillejo va gestionar i desenvolupar el servei de canals AVOD i podcasts de Samsung a Espanya i va ser assessor del secretari d’Estat de Comunicació del Ministeri de la Presidència. També va ser secretari general d’Autocontrol – Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial Autocontrol (2003-2004) i de 1997 a 2003 va ocupar diferents càrrecs directius a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

Durant la darrera dècada ha estat consultor del Banc Mundial per a projectes relacionats amb els sectors de l’audiovisual i les telecomunicacions, consultor en matèria de comunicacions de la Comunitat Andina i expert de la Unió Internacional de Telecomunicacions per a projectes relacionats amb la regulació de la televisió en diferents països.