El Govern ha culminat la remodelació de l’Executiu iniciada arran de la sortida de Junts per Catalunya, amb l’aprovació dels decrets de reestructuració de sis departaments, entre els quals el de la Presidència, que assumeix més competències.

En l’àmbit de la comunicació, com ja vam informar, es crea la Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió, que unifica en un sol òrgan les respectives competències, amb Oriol Duran com a màxim responsable. La nova Secretaria s’estructura en dues direccions generals: la de Mitjans de Comunicació, encapçalada per Jordi del Río, i la de Difusió, per Eva Pomares.

A la Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió queden vinculades la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalonia, l’empresa propietària de l’Agència Catalana de Notícies.

Per altra part, el Govern crea la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, competències que estaven adscrites a l’anterior Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Com a secretari aquest dimecres s’ha nomenat Sergi Marcén, director executiu de Talent Digital al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI).

La nova Secretaria s’estructura en la Direcció General d’Administració Digital i Dades Obertes; la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, i la Subdirecció General d’Infraestructures Digitals i de Comunicacions Electròniques. Hi quedaran adscrits el CTTI; l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; la Fundació Privada i2CAT – Internet i Innovació Digital a Catalunya, i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Amb la reestructuració, el Departament de la Presidència també assumeix les competències de bon govern, transparència i participació (es crea una direcció general en aquest àmbit), la Direcció General d’Afers Religiosos, i la coordinació de les delegacions territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, l’Alt Pirineu i Aran i Penedès.

Oriol Duran, nou secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió
Eva Pomares, nova directora general de Difusió